Greenstor World güvenli, dayanıklı ve yüksek verimli pilleri ile sağlık sektöründe protez, nörostimülasyon, yoğun bakım, solunum cihazları, defibratörler, uzaktan izleme cihazları ve ameliyathanede kullanılan ekipman ve cihazlar için güvenilir çözümler sunmaktadır. Greenstor World’ün yüksek enerjiye sahip aküleri değişken sıcaklık aralığında çalışma koşullarına uygun ve son derece güvenilirdir.

Related Projects

Let us help you